Inschrijven

  GEGEVENS OUDERS:

  Naam van de ouder:

  E-mailadres:

  GSM nummer:

  Adres:


  GEGEVENS VAN HET KIND:

  Naam van het kind:

  Geboortedatum van uw kind: (dd/mm/jjjj)

  Wie contacteren in geval van ongeval?

  GSM nummer:

  Week 1 van 4 tot 8 juli 2022

  Opmerkingen/medische info:

  Mijn kind gaat niet deelnemen aan het sportkamp als het 5 dagen voor de start ziek is geweest.

  Ik ga akkoord dat de foto's/video's van mijn kind, die gemaakt zijn tijdens het kamp, op de website/Facebook/Instagram van Jepla mogen komen en we mogen gebruiken voor reclamedoeleinden zoals flyer,…

  * Het JEPLAkamp gaat door vanaf 20 inschrijvingen. Maximum aantal deelnemers: 50 kinderen

  Schuiven naar boven